„Скейските порти“

2800,00 лв.

Описание

Скейските порти /Палиндром/
2022

        „Ако пристъпиш тези порти, променяш света си. Могъщество, тайна, сакралност, неразрушимост и божествена симетрия.

       Главните порти на Троя – Скейските порти, са описани от Омир. Те са метафоричната граница между два свята – война и мир, дом и път, знание и незнание, истина и лъжа, в крайна сметка – живот и смърт. Те са толкова внушителни, могъщи и изящни, че няма как да не разбереш, че са строени от богове /Аполон е един от защитниците на Троя и строител на портите/. Пред тях Хектор се прощава с Андромаха, влиза Троянският кон (той е вкаран оттам, където хора са помагали на боговете при строежа, другото е било неразрушимо), може би Орфей губи Евридика при тях…“ /Г. Малинов/ А ние преоткриваме съвременния европейски архетип, базиран на гръцките митове…
Като изразно средство използвам симетрията на Палиндрома
***  /разположена в линейната перспектива на време-пространството/. Тя осигурява еднозначност и независимост на посоката на достъп /и носи космополитност във връзка с логиката на четене в различни култури/. Постигането на симетрия в наши дни е критерий и в по-общ смисъл позволява разглеждането на феномен априори или апостериори /в двете посоки/, и тази възможност за избор вече е атрибут на континуума. В логиката на Палиндрома създавам силуетно симетрична фигура, съдържимото в нея е еднозначно, но преобръща гледната точка и ракурса. За целта използвам като форма и символика почетната стълбичка.

За автора

ЕЛИЦА БАРЪМОВА –БАРАМÓ
акрил, пастел, хартия
70/100 см.