Раковината на гълъба

2600,00 лв.

Описание

„Раковината на гълъба“
2022

     

„Раковината на гълъба“ засяга темата за абсурда на войната. Нещо като мантра за мир и разум, като войнстващ пацифизъм, като адресите на еднозначния символ на гълъба.

Птицата се рее нависоко,
опъната е струната на въжето
към дълбока котва.

Съвместявам символите на гълъба, раковината и непотребната каска. /Всъщност е потребна – от нея е станало гнездо. Станала е метафора на прочутия израз – Да изковем от мечовете плугове./Раковината като Ванитас символ*****, напомнянето, че всички сме смъртни, минаваме през един общ портал. Тази перспектива подсилва абсурда на нарушения мир. В композицията двете обиталища на гълъба са раковината и захвърлената каска с гнездото вътре. Раковината се движи по дъното на океана на световната памет с „предавка“, конструирана от гледни точки – на реалната и писаната история. Прекъснатият полет на мира запраща гълъба в сините дълбини, за да има шанс да полети отново.

За автора

ЕЛИЦА БАРЪМОВА –БАРАМÓ
акрил, пастел, хартия
70/100 см.