„Разкъсано пространство“

ДИМИТЪР ТРУКАНОВ - ТРУКАН смесена техника върху ръчна хартия 63/30 см.

1200,00 лв.