„Разкъсано пространство“

ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
смесена техника върху ръчна хартия
63/30 см.

1200,00 лв.