„Приливи и отливи I“

ЯВОРА ПЕТРОВА печат върху ръчна хартия 50/70 см.

1000,00 лв.

Описание

Цикъл  „Приливи и отливи I“
1/10
подписана

Винаги съм се интересувала от вътрешния свят на човека и неговия израз чрез тялото. Състояния близо до театъра, но не и театрални. Психологически наситени сцени, но не и кадри от филм. Състояние на фигурата, изведено до знак.