„Очакване“

РАДА ЦАНКОВА
туш, молив, златен лист /хартия
150/100 см.

 

9500,00 лв.