„От вън на вътре“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, фолио на платно
100/100 см.

3000,00 лв.