„От вън на вътре“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА акрил, фолио на платно 100/100 см.

3000,00 лв.