„Ние 3“

ВЕЛИСЛАВА ГЕЧЕВА
акрил на дърво
40/30 см.

1300,00 лв.