„Лунни отражения, камък, птица, бамбук“

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ Офорт, акватинта, суха игла 25/17 см.

320,00 лв.