„Лунни отражения, камък, птица, бамбук“

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ
Офорт, акватинта, суха игла
25/17 см.

320,00 лв.