„Конструкция“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, позлата, платно
80/70 см.

1900,00 лв.