„Колелото на живота“

РОСЕН РАШЕВ – РОШПАКА
маслени бои, конец на платно
55/46 см.

700,00 лв.