„Инструменти за оцеляване“

КОНСТАНТИН КОСТОВ
акрил на платно
50/50 см.

750,00 лв.