„Златни вълни“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, златен лист на платно
40/50 см.

600,00 лв.