„Златни вълни“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА акрил, златен лист на платно 40/50 см.

600,00 лв.