„Есенен хоризонт“

ДИМО КОЛИБАРОВ
офорт, акватинта/хартия
50/65 см.

700,00 лв.