„Есенен хоризонт“

ДИМО КОЛИБАРОВ офорт, акватинта/хартия 50/65 см.

700,00 лв.