„Дете с играчка“

ЯВОРА ПЕТРОВА
алграфия
50/71 см.

800,00 лв.

Описание

„Дете с играчка“
рамкирана

Винаги съм се интересувала от вътрешния свят на човека и неговия израз чрез тялото. Състояния близо до театъра, но не и театрални. Психологически наситени сцени, но не и кадри от филм. Състояние на фигурата, изведено до знак.