„В клетка от бамбукови стебла за себе си заключих камък, птица и луна“

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ
маслени бои на платно
90/60 см.

1900,00 лв.