„В клетка от бамбукови стебла за себе си заключих камък, птица и луна“

ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ маслени бои на платно 90/60 см.

1900,00 лв.