„Вълни отиват и се връщат“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА акрил, фолио на платно 40/40 см.

600,00 лв.