„Вълни отиват и се връщат“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
акрил, фолио на платно
40/40 см.

600,00 лв.