„А вие какво си поръчахте днес?“

КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
златен лист,фототрансфер на платно
30/40 см.

650,00 лв.