Цветове

7 - 23 май 2015

Димитър Труканов-Трукан

Изложба
„Цветове“
ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
7-23 май 2015

„Посвещавам тази изложба на един кон.
Моят първи кон.
Отдели ме от земята.
Даде ми нов поглед към нея.

Нова дистанция.

Ритъм.

Скорост.

………….

Нови цветове.”

Изложбата на Димитър Труканов – Трукан показва картини и видео арт. Видео арта е сниман от 2006  в продължение на няколко години и запечатва различни състояния на земята, заснети в движение от гърба на коня.   Постоянно променящият се ритъм, смяната на хода, дистанцията от земята променят усещането, визията и цветовете.

Картините в изложбата са резултат от общуването между  вода, огън, пигменти и метал, запечатани в хартия, подобно на земните фосили.