„Фрагменти от моята стая”

7 май 2008

Атанас Хранов

Изложба
„Фрагменти от моята стая”
АТАНАС ХРАНОВ

7 – 26 май 2008 г.

„Фрагменти от моята стая” е смел и вдъхновяващ опит на художника Атанас Хранов да вземе характерни форми от старата градска и църковна архитектура и чрез средствата на своята фантастична образност да ги превърне в своеобразни „врати” към паралелни светове. Архитектурни елементи от началото на века (арки, алафранги, сводове, части от колони), органично се вплитат в чистия модерен интериор и създават изключително динамично усещане за пространство и време. Работите са изпълнени с полимерна мазилка върху метална конструкция, която дава възможност свободно да се развиват в заобикалящата ги среда. Отличителен белег е доминиращото присъствие на орнамента, изведен до чист знак.