Тялото

30 октомври - 15 ноември 2007

Христо Харалампиев

Изложба
“Тялото”
ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
30 октомври – 15 ноември 2007

С изложбата си в галерия “Ракурси” Христо Харалампиев се връща към темата за човешкото тяло. Според художника, това е вечна и непреходна тема, но често е загърбвана, поради трудностите при пресъздаването й. За него човешкото тяло е универсално изразно средство – носител на идеи и емоции. Възвеличавано или разпъвано на кръст, то винаги е било онази енигма, събрала в едно преходността на земната материя и посланието на духа. Женско или мъжко, еднакво красиво и привлекателно в своята цялост и възможност за творческо претворяване. Пазещо някъде дълбоко в себе си онази искрица подарена от Твореца и Първоучителя. Искра, запалила неистовото желание за самопознание и творческа реализация.