Стихиите

8 - 24 май 2012

Димитър Труканов-Трукан

Изложба
„Стихиите“
ДАРИНА ЦУРЕВА
МИРЕНА ЗЛАТЕВА
ДИМИТЪР ТРУКАНОВ – ТРУКАН
8 – 24 май 2012

Изложбата на тримата автори е за стихиите, които пораждат света. Стихиите, които са около нас и вътре в нас. Две са гледните точки на художниците към тях в тази изложба –  стихията или енергията в първичния й, суров стадий и втората – човешкият елемент – човешката екзистенция, чрез която те се проявяват.

При Дарина Цурева те са на подсъзнателно ниво и спонтанно се изобразяват в произведенията й. С процеса на рисуване художничката се опитва да опознае стихиите в самата себе си. Тяхната опустошителната мощ тя приема по-скоро като обновяваща и проправяща пътя за новото. Картините, които Дарина Цурева представя в изложбата, са изпълнени с перо и туш и личното професионално предизвикателство пред нея е било постигнато на живописен ефект само с тези средства, и то в големи формати (картините й са  с размери 100/70 см.). Нейните произведения създават внушението за фини, въздушни и водни елементи.

При Мирена Златева водеща е концепцията за първопричинността, за пораждането, за енергията на сътворяването и за човека като елемент, присъстващ в стихиите, без който другите елементи не биха били обозрими. Темата занимава художничката още от обучението й в Академията, тя се дипломира с инсталация за петте елемента – стихиите и човекът. Сега Мирена Златева участва с два проекта – „Стъклени перли“ („Glass Bead II – Water” 2012) – проект от пет сериграфии върху метал с акцент един обект на малката пластика –  медална скулптура (това е жанрът, в който тя се изявява основно през последните години). Втората работа е скулптурната група „The Red Carpet“, 2012, от нисковъглеродна стомана и акрил, която прави връзка между  присъствието на стихиите извън човека и рефлексията им върху него, т.е. във „форми за тяло“.

За Димитър Труканов – Трукан най-важен е процесът на общуване  между вода, метал, огън и съхраняването му върху хартия. Хартията като течна маса запечатва следата от тяхното взаимодействие, съхранява в себе си духа и енергията на общуването и се превръща в късове „хартиени фосили“.

Изложбата е по идея на Димитър Труканов – Трукан. Темата за стихиите или елементите, които изграждат света, е често интерпретирана от художниците. За настоящата изложба всеки автор експериментира с нея по свой начин, без информация за работата на останалите участници, с идеята творбите им спонтанно да се съчетаят в общата експозиция.