Среща

8 - 21 ноември 2018

Димитър Труканов-Трукан

Изложба
„Среща“
Димитър Труканов – Трукан
и
Гергана Труканова
8 – 21 ноември 2018

Димитър Труканов- Трукан кани дъщеря си Гергана Труканова да направят една творческа среща под формата на изложба. Двама души, които би трябвало да се познават много добре, изведнъж се оказват в ситуацията на напълно непознати, срещайки се по един нов, необичаен за тях начин. Среща в света на идеите, там където всеки е напълно независим. Там всеки има своето място, своята пътека, своята свобода и своята истина. Всеки е едновременно дете и възрастен, богат и същевременно безкрайно беден, мъдрец и лишен от всякакво знание. Поканата за тази среща е без предварителни договорки между двамата. Всичко ще се случи неочаквано, непредвидено, в галерията.
Димитър Труканов представя картини, създадени в процеса на общуване между вода, метал и огън, съхранен върху хартия. Гергана Труканова, която тази година се дипломира в НХА, специалност „Метал“ представя метални обекти.