„Следи от злато“

27 май 2008

Явора Петрова

 Изложба
„Следи от злато”
(или естетика за маниаци)
ЯВОРА ПЕТРОВА
27 май – 15 юни 2008 г.

“Крачка встрани от пътя, от графиката, от черно-бялото, от драматичното. Цитирайки класиката, една приятелка казва: “Ако красотата не можа да спаси света, нека поне спасим красотата.”

Може би съм закопняла за повече красота и така, както всичко в живота подхранва моето въображение, съвсем естествено създадох тези творби като контраст с грозното, като допълнение към липсващата част от цялото.

Всичко за мен започва от рисунката. Тя е вратата към моя свят. Този път рисунката е облечена в празнични одежди. Този път тя ме накара да обединя и хармонизирам в едно разнородни материали и изразности. Конец и креда, офорт и маслени бои върху платно, златен варак, дърво и релеф.

И така, търсейки нови решения, аз не се отказвах от собствените си открития. Пред вас е естественият резултат в края на пътя. Пътят към КРАСИВОТО.”

                                                                                              Явора Петрова