Сегменти

18 април - 6 май 2012

Христо Харалампиев

Изложба
„Сегменти“
ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
18 април – 6 май 2012                   

Галерия „Ракурси“ представя последните скулптури и рисунки на Христо Харалампиев в изложбата „Сегменти“. Въпросът за изследването на пластичното пространство е централен в творчеството на скулптора. Така е и в тази изложба, където чрез сегментиране на пространството той изгражда обща пластична конструкция. Авторът за първи път експериментира с керамиката като материал в своите скулптури, който комбинира със стомана. По този начин съчетава характерните качества на двата материала и изследва взаимодействието им в пространството. Той използва фигурата само като повод за решаване на съответната задача. Рисунките, изпълнени в сух пастел върху хартия, завършват същия пластичен проблем, но в двумерното пространство.