Светлина

23 септември - 16 октомври 2021

Стели Грънчаров

Изложба
„Светлина“
СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВ
23 септември – 16 октомври 2021

Галерия „Ракурси“ има удоволствието да представи изложбата „Светлина“ на Стели Грънчаров. За идеята и вдъхновението за създаване на изложбата, авторът казва:

„Думата „Светлина“ съдържа в себе си изключително положителна сила. Тя е онази нематериална енергия, която стои в основата на нашето съществуване. Една от основните характеристики на светлината от гледна точка на възприемане от човешкото око е цветът.
За Кандински цветът е както форма, така и съдържание, той е инструмент, а не изразно средство. Всеизвестно е психологическото и дори физическото му въздействие. При хромотерапията например, цветната светлина може да има особено въздействие върху цялото тяло на човека. Изобщо цветът е средство, което упражнява пряко влияние върху душата.
Много близко до моята чувствителност е разбирането, че хармонията на цветовете трябва да се основава върху принципа на деликатното докосване на човешката душа. Но всяка човешка душа е уникална, усеща и възприема света по уникален начин. В този случай предизвикателството пред художника е изключително. Да предадеш на зрителя лична емоция и история чрез цвят е особен вид експеримент.
Интуицията е водеща при „слушането“ на музиката на цвета. Формата следва процеса, докато изграждам последователни слоеве от линии, преплитащи се и влияещи си един на друг, за да постигна богато взаимодействие на цвят, форма и ритъм. Стремя се да създам усещане за пространство и движение, за полифонична, „самоорганизираща“ се система.
Използването на специфична техника (епоксидна смола) за изолиране на живописния слой е специално търсен ефект. Това е определен вид “дистанция” между зрителя и повърхността на платното (живописта). Така, както светлината може да се види, но не може да се докосне. Тръгвайки от физическият смисъл на понятието “Светлина“ да достигна до нейната мистична и духовна същност.“