„Радостта да си жив“

24 септември - 9 октомври 2015

СЛАВ БАКАЛОВ

Изложба
„Радостта да си жив“
СЛАВ БАКАЛОВ
24 септември – 9 октомври 2015 

На 24 септември Слав Бакалов отново ще е гост на галерия ,,Ракурси”с изложба по случай своя 70 годишен юбилей. И пак хем е същият, хем не е. Погледнато формално названието на тази галерия най -точно съответства на неговия стил – един неочакван и много личен ракурс към заобикалящото ни.  Жизненият му хумор прозира не само в благосклонно ироничното отношение към обектите на неговия интерес или символното им значение, а и в радостта, която внушават изразните му средства.  Дали това е женско тяло, ябълка, дявол, котка, риба, натюрморт или пейзаж, те винаги са неговите, а не самите себе си. Той не иска да е Ван Гог, Шагал или Пикасо, а те да са част от него.  Това става само когато си самият себе си и поредната изложба на Слав Бакалов отново ни го напомня. А за онези, които ще я видят, тя ще бъде начин по-леко да приемат бремето на битието.

                                                                  Вили Китанов