„Равносметка“

7 октомври 2010

Изложба
“Равносметка”
СЛАВ БАКАЛОВ
7 – 19 октомври 2010

Тази изложба на Слав Бакалов е просто една равносметка. Равносметка за усилията му през последните десетина години. Равносметка и баланс между различните в стилистично отношение търсения и естетически опити.

Равносметка, но не и рутинно застопоряване. Един поглед назад с видимото желание да продължи напред.