„Пътят към абстрактното“

10 октомври 2007

Изложба
„Пътят към абстрактното“
СЛАВ БАКАЛОВ
10 – 29 октомври 2007

Галерия “Ракурси” представя изложбата на Слав Бакалов “Пътят към абстрактното” от 10 до 29 октомври 2007 г. Авторът показва маслена живопис, правена през последната година. В тази изложба продължава развитието на живописния стил на художника по посока на абстрактното – насока, в която той работи през годините и която можеше да бъде проследена в последните му изложби. Като художник и писател (с четири издадени романа), Слав Бакалов прави аналогия между живописта и словото и анализира развитието на своя стил по следния начин:

“Образуването  на  всяка  отделна  дума,  на  всяко  едно  понятие   – това  е  дългия  път  на  абстрахиране  от  действителността.  Търсенията  в  абстрактното  изкуство  имат  сходна  съдба.  Защото  те  са предопределени  от  търсения  в  така  наречения  «реализъм».  И  ако  западното  изкуство  се  отличава  от  това  на  Изтока  със  своето  подчертано  АЗ,  с  търсенето  на  личностна  изява  и  собствен  почерк,  то  в  абстрактното  изкуство  това  намира  своя  върховен  изказ.  Абстрактните  картини  са  сюблимиран,  изкристализиран  и  синтезиран  израз  на  срещата  на  художника  с  реалността  и преобразяването  й в неговото съзнание и творчество”.