Пречиствателнти станци

27 юни - 13 юли 2013

Камен Старчев

Изложба
“Пречиствателни станции”
КАМЕН СТАРЧЕВ
27 юни – 13 юли 2013

Със сигурност има дни, които не са преброени.
Със сигурност някога нещо ще се случи с пречиствателните станции.
Водата ще получи частична или пълна амнезия, необяснимите явления
ще си останат необяснени.
Спомените ще се разделят със своята материалност и ще изчезнат без
това да промени количеството материя. И само пяната ще остане отгоре,
поне за малко. Чистилището на паметта ще задържа остатъци в безбройните последни моменти, видяни като от дете след дълъг плач или преди това, или въобще…или никога…или…все едно.

Камен Старчев