Посоки

19 май - 5 юни 2011

Стели Грънчаров

Изложба
„Посоки“
ДЕЛЯ ЧАУШЕВА и СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВ
19 май – 5 юни 2011

Галерия „Ракурси“  представя изложба на двама автори, които работят в областта на абстрактната живопис – Деля Чаушева и Стели Грънчаров.  Всеки от тях – с различен подход и път в абстракцията.

В основата на живописните платна на Деля Чаушева стои рисунката като конкретно, изчистено произведение, породено от философски размисъл. Първоначалната идея е композиционно и пластично изяснена и импровизацията не е с такава сила, както в рисунката, а по-скоро е в детайла. Подходът на Стели Грънчаров е различен – при него интуицията е в началото на творческия процес, а на по-късен етап се свързва с осмислянето и композирането му. Стели Грънчаров създава нереални композиции от геометрични фигури и знаци, които си взаимодействат. За художника връзката между тях е сюрреалистична. Цветовите хармонии  създават вибрации, които насищат емоционално пространството на картината.

За полагането на маслените бои Деля Чаушева използва шпакла – със замах и интензивни мазки, които изпълват картините й с  енергия и напрежение. При нея пространството е изградено от геометрични полета и прави линии, които улавят един фрагмент от движение. В композициите си често съчетава контрастни чисти цветове, а предпочитаното от нея черно е деликатно нюансирано.

Идеята на галерията да събере двамата художници в обща изложба идва от общото – съзерцателно въздействие и интуитивно възприемане на техните платна, които представят две посоки в абстракцията.