Портрети и заливи

20 май - 20 юни 2020

Атанас Хранов

Изложба
„Портрети и заливи“
АТАНАС ХРАНОВ
20 май – 20 юни 2020

Изложбите на Атанас Хранов в галерия „Ракурси“, в които човек щастливо се изгубва, винаги са придружени от красивите текстове на писателя Александър Секулов. Така е и с тази изложба „Заливи и портрети“, която ще бъде показана от 20 май до 20 юни 2020.

„Светът в новата изложба на Атанас Хранов „Заливи и портрети“ е все по-фрагментарен, а животът в него – все по-лек и милостив.
В заливите морето отдъхва от самото себе си. В портрета лицето се взира в самото себе си.
В залива морето изравнява вълните, приспива бурите, в портрета лицето просиява, през очите бликат снопове светлина.
Заливът е материята, примирена в себе си, в портрета същността разтваря черупката си.
В залива корабът намира бягство и спасение, чрез портрета човекът намира вятър и екипаж за пътешествие.
В залива времето навива нишката си обратно, а в портрета душата отвързва въжетата и тръгва да плава.
И някъде там, сред заливите и портретите, се вижда фигурата – чудна удивителна! на художника Хранов.
Мачта, която удържа платното.
Спасителна сламка сред веселбата на бурята.“
Александър Секулов