„Подводна градина“

12 - 24 октомври 2015

Рада Цанкова

Изложба
“Подводна градина/ Jardin sous-marin”
РАДА ЦАНКОВА
12 – 24 октомври 2015

„Представям картини, в които присъства интимната връзка между човека и неговата природа! „Дневник“ е серия от рисунки в един и същ формат, върху която работя от две години. Тя е в непрестанно движение, тъй като всяка от рисунките функционира единично, но и заедно с останалите.

Могат да бъдат сюжет, един момент от деня, емоция, чувство или мисъл върху актуалността ни, мечта, сън, свързан с цвят. Един вътрешен разговор, който не спира, независим, но паралелен на нашите действия.

Връзката между рисунките на серията „Дневник“ е ежедневието, върху което е достатъчно да насоча погледа и вниманието си, за да се превърне всеки ден в уникален. Тази уникалност на всеки ден е в основата на серията, която засега представлява 230 рисунки 16×16см, туш, акрил, масло върху хартия.

Защо тази интимна градина е под водата?

Като връзка между хората. Водата е сюжет, който присъства в голяма част от картините ми. Символ на началото на живота и в постоянно движение, тя променя материята покрай която минава като река и застрашава, когато е вълна в океана. Тя също е път на спасение и свобода за някои от персонажите ми.“

Рада Цанкова