Персонализирани традиции

23 януари - 10 февруари 2018

Явора Петрова

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТРАДИЦИИ“
кураторски проект на Румяна Йонева и Явора Петрова
Антония Ангелова, Велислава Гечева, Зоран Георгиев, Ирма Водева

23 януари – 10 февруари 2018

Проектът представя новаторски поглед към традициите и националните корени на пет съвременни български художници.
Глобализираният свят, в който живеем заличава разликите и унифицира знаците в изкуството и същевременно стимулира конструирането на традицията чрез нови образи и средства. Проектът представя съвременна трактовка на традициите извън обичайните рамки и разбирания, която е различна в начина на боравене с образите и визуалните средства. Художниците конструират нови модели, в основата на които се разпознават древните традиции, фолклор, ритуали и символи като поддържат диалог между специфичните български и световните практики.
Поканените художници работят в областта на съвременното изкуство и са с доказани постижения и новаторски търсения.
Проектът събира Явора Петрова и младите автори Антония Ангелова, Велислава Гечева, Зоран Георгиев и Ирма Водева. Те представят живопис, обекти, инсталации и рисунки.