„Пейзажът в мен“

9 април 2009

Изложба
„Пейзажът в мен“
СЛАВ БАКАЛОВ
10 – 30 април 2009

Все по-вече се приближаваме към времето, в което пейзажът  ще  бъде нещо като спомен. Поне що се отнася до пейзажа с чисти  реки и морета, с дървета и цветя.
Пейзажът като скъп спомен.
Все пак, ако не физически, то поне във въображението можем   да разчистим найлоновите пликчета, кофичките от кисело мляко,  изтърбушените консерви…
В нас все още дреме пейзажът от детството.
Край реките все още стърчат вековни дървета, край морето все още има дюни и плажни ивици, снегът все още блести с девствена белота…
А ние, художниците, все още имаме празни бели платна.

Този  път  в  галерия  „Ракурси”  Слав  Бакалов  излага  единствено  и  само  пейзажи.  Съсредоточил  е  цялото  си  внимание  върху  пластиката  на  пейзажа  и  търси  в  неговата  вече  несъществуваща  чистота  чистотата  на  багрите,  носталгията  на  спомените,  абстрактните  елементи  на  едно  личностно  присъствие.

В  тези  работи,  главно  от  последните  две  години,  Слав  Бакалов  се  опитва  да  възстанови  не  само  несъществуващи  видения,  но  се  занимава  и  с  „отражения”,  с  въздействието  на  пейзажа  през  изминали  столетия  върху  въображението  на  българина  и  претворяването  му  в  народното  творчество.  И  се  опитва  да  го  върне  обратно  на  Природата,  като  пренася  в  пейзажа  раираните  чудеса  на  черги  и  престилки,  ярките  багри  на  селските  носии.

Тези  платна  трептят  от  смайващо  спокойствие  и  същевременно  от  безпокойство  и  напрежение,  причудлива  фантазия  и  опит  за  нирвана  в  хармонията  на  багрите.