Отрязъци

19 април - 9 май 2023

Юлий Таков

Изложба
„Отрязъци“
работи върху хартия
ЮЛИЙ ТАКОВ
19 април – 9 май 2023

Изложбата „Отрязъци“ на Юлий Таков представя непоказани до сега работи върху хартия от серията „Ойкумен“, направени между 2010-та и 2012-та година по време на престоя на художника в Канада, както и последните му рисунки от един цикъл, върху който е работил в продължение на години. Работите са абстрактни, човекът отсъства, а фокусът на автора е върху отпечатъка от неговото присъствие, следата която оставя.

„Рисунките за мен са като запис на отрязъци от време, своеобразен автопортрет за деня, седмицата или годината“ – казва Юлий Таков. – Понякога посоката е предначертана. Друг път, започвам отнякъде и продължавам без да зная къде ще ме отведе.

Заедно с рисунките представям и някои от последните си акварели от серията „Реалността е загадка“. При тях в центъра е човекът. Потопен е в неговия илюзорен свят, среща се с бариерите, които сам е поставил пред себе си и преодолявайки ги намира смисъл в съществуването си.­­­­­

И в двете серии ме вълнува едно и също нещо, макар и представено по два съвсем различни начина. Взаимодействието между вътрешните и външните сили. Влиянието на заобикалящата среда върху вътрешния свят, както и обратното, тяхната взаимовръзка.“

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Едногодишен грант’22“.