„Отклонение“

26 май 2005

Слав Бакалов

Изложба
„Отклонение“
СЛАВ БАКАЛОВ
26 май – 18 юни 2005

Галерия “Ракурси” открива изложбата на Слав Бакалов “Отклонение”, по случай шейсетия му рожден ден. Известният художник и автор на анимационни филми ще покаже последните си живописни и скулптурни творби от 26 май до 18 юни.

Самият той обяснява  идеята за изложбата така:

Защо  отклонение?

Ами  защото  понякога  на  човек  му  писва  от  «правия  път»,  от  «житейския  път»,  от  «царския  път» –  ако  щете.  Писва  му  от  вечно  забързаните  мъже  и  жени,  летящи  с  непозволена  скорост  към  своите  важни  задачи  и  бизнес интереси,  устремени  към  своето  щастие,  което  може  и  да  се  купи.

И  тогава  изведнъж  свивате  по  някое  тясна  лъкатушеща  пътечка. И  откривате  неочаквано   блеснало  на  слънцето  езеро,   изумрудена  поляна  без  буклуци  и  спотаена  под  синкави  скали,  малка    горичка  с  набучени  като  свещи  разлистващи  се  брези.

Бих  казал,  че  всеки  човек,  избрал  пътя  на  изкуството  като  своя  житейска  съдба,  а също  така  и  тези,  които  просто му  се  наслаждават,  имат  шанса  да  изпитат  това  радостно  и  освежаващо  чувство  винаги,  когато  свият  от  «главния  път».  Само  тогава  този  вече  травиален  израз – «пътят към  храма»  става   разбираем,  осезаем  и  осъществим.  Самият  път, това  лъкатушещо  отклонение, е  храм.

Но  дори  за  тези  от  нас,  които  се движат  по своето  избрано  отклонение,  дори за  тях  има  не  едно  изкушение  встрани  от  пътя.  Започваш  да  чувстваш,  че  отклонението  ти  е станало  прекалено  познато,  а  радостите  от  пътя  са  загубили  своята  първична  свежест.    И  тогава…

О,  тогава,  стига  да  не  си  загубил  желанието «да си  поиграеш»,  има  още  толкова  прелестни  отклонения!

По време на изложбата на Слав Бакалов ще бъдат прожектирани  неговите анимационни филми, с които е спечелил най-престижните световни награди. Тази  експозиция съвпада по време с излизането на  книгата на художника “Хомо фермата”, която ще бъде разпространявана  в галерията.