Опит да pазбера

12 - 26 ноември 2015

Андрей Даниел

Изложба
„Опит да разбера..“
АНДРЕЙ ДАНИЕЛ
12 – 26 ноември 2015

“Казват, че опита бил най-достоверния, а може би и единственият критерий за истинността на нещата и явленията в нашия свят. Никакви теории, предположения или догадки нямат стойност, ако не се проверят чрез опита. Това обстоятелство е много осезаемо в областта на изкуството и още по-конкретно – на изобразителното изкуство. Често ни осеняват невероятни хрумки за „гениално напипани” теми, които бързаме да превърнем в произведения, картина и… се оказва невъзможно! Идеалната, абстрактната идея никак не може да се опредмети в естествено съществуващ, елегантен, със своя органичен чар образ. Защо ли? Може би, просто сме сложили каруцата пред коня… Може би трябва да започнем от другия край – от предмета, от сюжета. Ловувайки в хаоса на предметността, току виж, сме хванали предмет, случка, визия, която пред очите ни се превръща в метафора. Така вече не сме с празни ръце – започва дългият и занимателен процес на разбирането. Като сме гледали в блъсканицата от случайности, какво сме видяли? Дали този неясен силует на хоризонта, всъщност не е онази наша всеобхватна „гениално-напипана” тема, над която безуспешно сме се мъчили. Или това е чисто нова находка, много по-надеждна в своята истинност и достоверност, макар и изразена метафорично?
Да, опитвам се да разбера какво съм видял, каква тема ми се е разкрила. Това, нашето, не е наука и единствените ни инстументи са опитът и желанието да разбереш. Нали, все пак, и изкуството е област на познанието! Тази изложба е няколко опита да разбера, какво съм видял и какво съм си помислил.”

Андрей Даниел