„Мост – ове“

8 ноември 2005

КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ – БО ТРЕН

Изложба
„Мост – ове“

КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ – БО ТРЕН
скулптура
8 ноември – 23 ноември 2005 

Изложбата на Красимир Трендафилов показва девет скулптури, осем от които са разположени в единия салон, а във втория – само една. Тази необичайна подредба е смислово свързана  със замисъла на изложбата.

Започнал с триизмерни пластики, построени на принципа на конструктивно изтласкващите се обеми и съдържащи прекомерно много сюжетност, той постепенно започва съзнателно да изчиства формата. В последните си творби, показани в настоящата изложба, Красимир Трендафилов  постига един минимализъм на изразните средства, който подчертава смислената им натовареност. А тя се изразява в търсене на материален изказ на трансцедентното и божественото, което авторът постига чрез умело разработения и деликатно вмъкнат в изчистената форма детайл. Така самотният експонат в залата изразява мълчаливия зов на скулптора по изгубената духовност.

Изложбата на Красимир Трендафилов разчупва традиционните похвати на жанра по линия на своеобразна неорелигиозна мистификация чрез лично негов пластичен език, отличаващ го от другите представители на скулптурата у нас.

Кратка биография

Красимир Трендафилов е роден през 1963 г. в гр. София. Завършва през 1989 г. “Керамика и стъкло”в Националната Художествена Академия, а през 1995 г. и специалност “Скулптура” със степен магистър.

Има седем самостоятелни изложби в София, между които в СБХ, галерия “Райко Алексиев”, Българското национално радио и самостоятелни изложби в Берлин и Будапеща.

Отличен е с награда от “Седмата национална художествена изложба” на СБХ – София, 1986 г., “Националната художествена изложба “ в гр. Ямбол,  1988 г.  и  от Есенния салон в Съюза на българските художници, София, през 1993 г.

Автор е на наградите-скулптури:

1994 – “Футболист на годината”.
1994 – “Банкер на годината”.
1998   – 2000 – Международен балетен конкурс,  Варна.
От 1998 до 2005 – Годишната награда на Салона на изкуствата в НДК.
2003   – Награда за “Изключителен принос към изкуството и културата “Св. св. Кирил и Методий”.