Лятото на моите заливи

28 май - 15 юни 2014

Атанас Хранов

Изложба
„Лятото на моите заливи“
АТАНАС ХРАНОВ
28 май – 15 юни 2014

Новата изложба на Атанас Хранов е урок по изгубване в лабиринтите на лятото и на светлината.

Началото се крие в стремежа да се откъснеш, да се отблъснеш, да отвържеш въжетата, да вдигнеш платната.

В този момент посоките на мъжа, тръгнал да скита, са повече от ветровете, ветровете – по-малко от сънищата му.

Водата под кила пее, земята се отдалечава и мъжът започва да диша лятото.

Атомите му се разпиляват щастливо сред семена и птици, сред листа и дънери, сред вълни и брегове, сред всичко онова, което ни прави прозрачни за очите на Бога.

И когато заливите са пребродени и картографирани, котвите – хвърлени и вдигнати, платната – съшити и прибрани, жените – любени и поради тази причина вечни, художникът има право да извика още веднъж лятото под клепачите си, да види слънцето с хиляди червени кълба да се търкаля отвъд пределите на видимото, да усети бавния вятър на спомена по кожата си…

Да извика в мислите си заливите, където винаги е приютен и спасен, благодарен и благодатен, прозирен и видим за случайните пътешествия на съдбата.

Заливите на своето лято, в които – за един кратък миг само! – е дете, мъж, съзерцател и бог едновременно.

Изложбата „Лятото на моите заливи” кара времето красиво да спре.

Александър Секулов