ЛЮБЕН ЗИДАРОВ

17 ноември - 1 декември 2011

Любен Зидаров

Изложба
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ

17 ноември – 1 декември 2011

Известният живописец, илюстрирал над 200 литературни произведения, подрежда 10 маслени платна и 10 акварела, рисувани през последните години.

„Новата ми изложба в галерия „Ракурси“ за разлика от досега урежданите мои самостоятелни изложби, няма заглавие, не е подчинена на обединяваща тема и не насочва в иронична шеговита форма диалога със зрителя по една или друга чудата проява в човешкото ни битие. Тя обръща поглед малко встрани, като глътка въздух в тревожното ни, противоречиво и пълно със сблъсъци време и провокира сетивата ни към неща, които за съжаление сме позабравили и то толкова много, че започнахме вече да не ги забелязваме.

Чрез мекотата на акварела се опитах да се докосна до лиричното спокойствие на зеленото поле и синьото небе, на селската и градска романтика. Защото спомените за посетените от мен места все по-често ги превръщат във фосфорисциращи миражи.

Позволих си да споделя със зрителя един малък отрязък от общия калейдоскоп на нашето време, а грижите, чудатостите и черните кахъри да предоставя на трите автопортрета в изложбата, които да напомнят на преминаващия покрай тях зрител за другата половина на калейдоскопа.

И тази изложба се оказа подчинена на обединяваща тема.“

Любен Зидаров