Ловни трофеи

28 март - 13 април 2017

Юлий Таков

Изложба
„Ловни трофеи”
ЮЛИЙ ТАКОВ
28 март – 13 април 2017

Галерия „Ракурси“ представя изложбата „Ловни трофеи“ на Юлий Таков, която обхваща маслени платна и работи върху хартия.
Във всяка една от работите присъства ловеца и животното. „Интересува ме краткият момент, в който човекът позира пред камерата с трофея си. И тук има два аспекта, които ме вълнуват и двата тясно свързани с егото: единият е моментът на успеха, вторият – позицията на доминиране. В работата си съм фокусиран върху начина, по който може да се интерпретира изображението. В този момент, въпреки че контролирам развитието на образите, разглеждам картината по-скоро като взаимодействие на чисто абстрактни форми. Смятам, че по този начин субектът може да бъде изваден от ежедневният му контекст и от него да се извлече есенцията.
Ритмично разположените цилиндри и изкривените решетки, напомнящи на координатна система, са един опит да ре-моделирам картинното пространството. Да извадя събитието извън нормалния ход на времето. С координатите по повърхността, а с цилиндрите в дълбочина. Предната бяла част на цилиндрите е бялата хартия или платно, върху което работя. През цялото време докато рисувам, заобикалям тези места, пазя ги чисти. И по-късно, когато им нарисувам сянката, бялото – това което е нищото, което е празнотата, пробива изображението и излиза най-отпред. Безкрайното нахлува в крайното.
Във всяка отделна работа опитвам да добавя по нещо ново и различно от това, което съм правил, някакъв нов слой от значения. И това е нещо, което по някакъв начин ме лимитира, но във същото време ме кара да се чувствам свободен. Една стъпка към следващата картина.“