Леки рисунки с тежък характер

17 октомври - 5 ноември 2019

Явора Петрова

Изложба
„Леки рисунки с тежък характер“
ЯВОРА ПЕТРОВА
17 октомври – 5 ноември 2019

Работейки върху няколко теми едновременно, натрупах купчина листове с рисунки.
Всяка идея идваше отнякъде със своите персонажи, своя линия, своя композиция и настроение. При мен те идваха с много светлина, емоция и лаконичност.
Тези листове „от кухнята“, които показвам, имат многобройни варианти и са избрани от още по многобройни сюжети.
Една от темите е „Акценти“. Изложба с това заглавие представих в галерия Ракурси през 2010 г.
Другата тема е „Метаморфози“ Овидий“ международна изложба, за която бях поканена от музеят на град Констанца, Румъния.
И най-новата ми „тръпка“, моят личен проект „Опера за три гроша“, върху който работя сега.
Радвам се, че рисунките имат самостоятелно звучене и облик на завършена творба. Затова си позволих да ги представя в галерия Ракурси, галерия с която работим заедно повече от 10 години.

Явора Петрова