„И двете ти лица, които аз обичам“

29 май - 15 юни 2012

Атанас Хранов

Изложба
„И двете ти лица, които аз обичам“
АТАНАС ХРАНОВ

29 май – 15 юни 2012

Картините на Атанас Хранов винаги са свързани със съкровени страни от неговия личен живот. Така е и в тази изложба, която той посвещава на жените, които обича. Худоникът създава един приказен свят, който свързва реални и въображаеми,  абстрактни и триизмерни форми и където доминиращо присъствие има орнамента. В картините му с лекота се смесват предмети и образи от различни епохи като в една паралелна на художника реалност.