Иванов ден

7 - 9 януари 2022

Иван Вукадинов

Изложба
ИВАНОВ ДЕН
Иван Вукадинов
7 – 9 януари 2022

На Иванов ден галерия Ракурси ще покаже картината на Иван Вукадинов „В памет на героите“.
След 11-годишно прекъсване, галерията възобновява изложбите на Иванов ден.
От 2006 до 2011, в началото на всяка година изложбите, в чиято основа бяха Иван Вукадинов и Иван Кирков, по идея на Николина Джелебова, събираха в галерия Ракурси известни художници с името Иван. Те се превръщаха в празнични събития за софийската публика, в които освен Иван Вукадинов и Иван Кирков, участваха също през различни години Иван Стоилов – Бункера, Иван Димов, Иван Андонов, Иван Колев, Иван Милев, Иван Кънев, Иван Нинов.
Поводът за изложбата е подновеният интерес от Музея на Ватикана към придобиване на картината „В памет на героите“. Произведението участва в изложба на Вукадинов в Рим през 1975 г., когато Ватиканският музей проявява интерес към закупуване на работата. Поради отказ от българска страна, картината е върната и авторът престава да излага и продава своите произведения в България. От 7 до 9 януари 2022 галерия Ракурси ще изложи произведението, което след изложбата ще бъде изпратено във Ватиканския музей.
Изложбата е свързана и с предстоящия 90-годишен юбилей на Иван Вукадинов през 2022 г.