Зримо – незримо

17 октомври - 1 ноември 2006

Стели Грънчаров

Изложба
“Зримо – незримо”
СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВ

17 октомври – 1 ноември 2006

Картините на Стели Грънчаров са в стилистиката на геометричната абстракция. Основни изразни средства на художника са цвета и съчетаването на абстрактни форми, знаци и текстове. Декоративизмът на картините, резултат от използването на геометрични елементи се разчупва от деликатно нюансираните цветове, които дават дълбочина на изображението. Цветовите хармонии създават вибрации, които насищат емоционално пространството на картината.

Художникът използва освен традиционните материали – маслени и акрилни бои, и пясък, зебло, колаж.

Последователен в своите търсения, авторът е изградил свой характерен художествен език, базиран на осмисления индивидуален подход и интуицията.

Настоящата живописна изложба на Стели Грънчаров в галерия “Ракурси” е озаглавена “Зримо – незримо”. Художникът я свързва с музиката, която е най-нематериалното изкуство, наситено с чувства и мечти. Той я организира като един лиричен музикален албум, а всяка картина може да бъде разглеждана като отделно музикално произведение.