„Зона за медитация“

1 - 18 юни 2016

Стефан Божков

Изложба
„Зона за медитация“
СТЕФАН БОЖКОВ и ВАЛЕРИ ЧАКАЛОВ
1 – 18 юни 2016

„Зона за медитация“ е съвместен проект на Стефан Божков и Валери Чакалов. „Тя“ е място за свободно общуване в състояние на очакване, предизвикателство и вербалност. Това е желание и опит за създаване на лична визуална среда, автономна зона за постигне на духовно състояние, симбиоза на нашите емоции, мисли и дух . Изследвайки себе си, ние осъзнаваме действителността относно собствената си същност. Чрез „Зона за медитация“ опознаваме себе си и се опитваме по-пълно да разбираме другите. Всеки от нас е погълнат от дейност, в която наблюдаваме, трансформираме и изразяваме себе си в състояние на активна „медитация“. Това е нашата естествена, универсална система за съхранение и съществуване в настоящия социален хабитат. Това е ежедневно потопяване дълбоко в същността ни, в нашите нагласи и опити за постоянни търсения в сферата на личностната свобода – усилие, което продължава да поражда и умножава въпросите за осмислянето на нашата тревожност. „Зоната“ е потребност, за да чувстваме, да съществуваме и оцеляваме в своята собствена тоталност. Ние се променяме, ние сме подвластни.
Едно, две, три, четири…“
Валери Чакалов