„Земя и дух“

1 - 22 октомври 2013

Явора Петрова

Изложба    
‘’Земя и дух’’

ЯВОРА ПЕТРОВА и ТИХОМИР МАНОЛОВ
рисунки , живопис
01 – 22 октомври

Художниците Явора Петрова и Тихомир Манолов имат съвместна изложба през 1997 г. с това заглавие. Това, което продължава да държи вниманието им са темите за противоположностите, за духа и материята, за времето и безкрайността, още повече, че двамата художници са и съпрузи. Или както изкуствоведът Мария Василева казва: „Изложбата би могла да има и друго име :…светло и тъмно, човек и звяр, тяло и душа. Всяка от тези двойки изразява деликатната граница между дух и материя, чийто синтезиран образ се опитват да изградят в работите си двамата художници”.

Художествена галерия, Търговище, България

БИБЛИОГРАФИЯ

Ландова,М. Шкафа на времето, в.Капитал, 23 февруари 2002
Василева, М. Земя и Дух, в. Култура, 7 февруари 1997
Ландова, М. Изложба на Я. Петрова и Т. Манолов, сп. Сега, 1997/2
Андреева, Е. Изложба на Т. Манолов, в. Труд, 19 февруари 1997