Затвори/Отвори

24 март - 5 април 2015

Калия Калъчева

Изложба
„Затвори / Отвори“
КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
24 март – 5 април 2015

Бетон, стъкло и инокс са материалите, които продължават да ме интересуват, без никога да съм ги използвала в произведенията си. Откривам в тях това противопоставяне и противоречие в света, които не търся, а просто съм пристрастена към тях. Почти три години след първата ми самостоятелна изложба в галерия Ракурси, личният ми ракурс отново е обърнат към хората, обстоятелствата и „красивите“ затвори, в които живеем.

Думите затвори/отвори, печеля/губя, вход/изход, офис/дом са тези контрасти, които вече са с еднакви стойности. Кръговрат, който целогодишно сменя посока и значение, а мода дори не съществува. Светлината е мрачна, спокойствието е напрегнато, напрежението е авторитет. Търсене в намереното и желания в отказите. Изоставените са щастливи. Което от тези неща предпочитате!

Изложбата „Затворѝ/Отвори“ има двойнствен характер и физически е разделена от две серии – „Щастливи изоставени места“ и „Затво́ри/Отво́ри“.