„Завръщане в миналото“

4 октомври 2016

СЛАВ БАКАЛОВ

Изложба
„Завръщане в миналото“
СЛАВ БАКАЛОВ
4 – 22 октомври 2016 

„Ракурсът, в преносния смисъл на думата, може да е много личен поглед на субекта на изкуството, но предхождан от ясната представа кое и защо е обект. Тази есен галерия „Ракурси“ представя един от забележителните си ракурси – художника Слав Бакалов. „Не тръгвам на разходка, ако в нейния край не ме чака кюфте“. Тази фраза, изречена от един само иронизиращ се Карлсон, е алегоричен портрет на персонажите от неговите картини, които винаги те карат да се колебаеш кое между духовния им порив (като намерение) и същността им на конформисти ще надделее. Слав Бакалов никога не те оставя да решиш, защото ще престанеш да мислиш. Селските пейзажи, напоени от разноцветен дъжд, са фон на сблъсъка на идиличните ценности на селото със селското като манталитет, в който хуморът е анестезиолог на пострадалите. Но при Слав и най-сериозното завършва винаги с усмивка. Нека никой не приема казаното като рецепта за тълкуване. Изкуството не се нуждае от обяснение. Важното не е зрителят да се познае, а да опознава себе си. И да разбере, че деформацията е основен похват в изкуството, без нея то не може да съществува. А да се съществува с духовна деформация може. Но само толкова.“

Вили Китанов

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/izlozhba-na-slav-bakalov