Жорж Папазов

18 октомври - 3 ноември 2012

Изложба
ЖОРЖ ПАПАЗОВ
произведения от частни колекции в България
18.10. – 3.11.2012

Галерия „Ракурси“  представя изложба от произведения на Жорж Папазов (1894 – 1972), събрани от частни колекции в България.

Жорж Папазов е един от изявените представители на модерното изкуство в сърцето на Европа по времето, когато твори. Той се формира като художник в големите Европейски арт центрове в първите десетилетия на ХХ век – Прага, Мюнхен, Берлин, Париж.  В търсене на собствен начин на изразяване,  в произведенията му се срещат  елементи от различини направления на модерното изкуство  – експресионизъм, абстрактно изкуство, кубизъм, футуризъм, но сюрреализмът е този, който му позволява да изрази своето светоусещане най-точно. Въпреки че формално не се включва в течението, той е признат от своите съвременници за „сюрреалист преди Сюрреалистите” (по думите на Жан Пол Креспел). В произведенията си създава един изключително богат нов свят, съществуващ в неговите мечти и сънища, продиктуван от интуицията му, един фантастичен свят, населен с магически образи. Запазил свободния си и независим дух, в търсене на себе си, той създава произведения, които днес са част от канона на модерното изкуство.

Нашата изложба има за цел за покаже творческото богатство на Жорж Папазов. Подбрани са картини, създадени през различни периоди от живота му, което позволява то да бъде проследено в развитие и в цялото му многообразие. С изложбата отдаваме почит на този значим художник във връзка с 40-годишнината от смъртта му. Изложбата стана възможна благодарение на отклика на собствениците на произведения на Жорж Папазов, както и на неговите наследници.

Радостно е, че и у нас все повече ценители преоткриват  създаденото от него и мястото, което той заема в историята на модерното изкуство, защото той запазва своята духовна връзка с България и черпи вдъхновение от нея през целия си живот.

Изложбата е придружена от каталог с увод на проф. Андрей Наков – френски изкуствовед,  изследовател на творчеството на Жорж Папазов и автор на монография на френски език за художника.

Румяна Йонева
куратор